Temperature-Dependent Selectivity and Detection of Hidden Carbon Deposition in Methane Oxidation

Ulrike Küst, Weijia Wang, Changda Wang, Helena Hagelin-Weaver, Johan Gustafson, Andrey Shavorskiy, Jason F. Weaver, Jan Knudsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temperature-Dependent Selectivity and Detection of Hidden Carbon Deposition in Methane Oxidation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemical Engineering