Temperature Response of Charged Colloidal Particles by Mixing Counterions Utilizing Ca2+/Na+ Montmorillonite as Model System

Axel Thuresson, Maria Jansson, Tomás S. Plivelic, Marie Skepö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temperature Response of Charged Colloidal Particles by Mixing Counterions Utilizing Ca2+/Na+ Montmorillonite as Model System”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi