Temporal correlation scheme for spectroscopic gas analysis using multimode diode lasers

Gabriel Somesfalean, Mikael Sjöholm, Linda Persson, H Gao, Tomas Svensson, Sune Svanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)
105 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temporal correlation scheme for spectroscopic gas analysis using multimode diode lasers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi