Temporary CO2 capture shut down: Implications on low pressure steam turbine design and efficiency

Marcus Thern, Kristin Jordal, Magnus Genrup

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temporary CO2 capture shut down: Implications on low pressure steam turbine design and efficiency”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap