Temporary Cohabitation: The Metastable Phase Au4Si

Julia Maria Hübner, Brenna C. Bierman, Reine Wallenberg, Daniel C. Fredrickson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temporary Cohabitation: The Metastable Phase Au4Si”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar