Temptation, Resistance, and Art Objects: On the Lack of Material Theory within Art History before the Material Turn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5-23
TidskriftArtium Quaestiones
VolymXXIX
DOI
StatusPublished - 2018
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Citera det här