Tension fields between discourses: Sweden's Art and Music Schools as constituted within and through their leaders' discursive practices

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tension fields between discourses: Sweden's Art and Music Schools as constituted within and through their leaders' discursive practices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap