Terminating States In Z=71 Lu Nuclei With N Approximate To 90

Ingemar Ragnarsson, B. Gillis Carlsson, Hans Ryde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Terminating States In Z=71 Lu Nuclei With N Approximate To 90”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi