Test method for de-icing salt-frost scaling in high-performance concrete

Martin J. Strand, Katja Fridh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Test method for de-icing salt-frost scaling in high-performance concrete”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap