Testicular and prostate cancers: genetic and environmental factors

Kari Hemminki, Seyed Mohsen Mousavi, A. Brandt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)31-32
TidskriftInternational Journal of Andrology
Volym33
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Citera det här