Testing and Improving the IntCal20 Calibration Curve with Independent Records

Raimund Muscheler, Florian Adolphi, Timothy J. Heaton, Christopher Bronk Ramsey, Anders Svensson, Johannes Van Der Plicht, Paula J. Reimer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Testing and Improving the IntCal20 Calibration Curve with Independent Records”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap