Testing the psychometric properties of the Swedish version of the EPOCH measure of adolescent well-being

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Testing the psychometric properties of the Swedish version of the EPOCH measure of adolescent well-being”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap