Tetrapyrrole synthesis in Bacillus subtilis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tetrapyrrole synthesis in Bacillus subtilis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi