The 2015 National Cancer Program in Sweden: Introducing standardized care pathways in a decentralized system

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The 2015 National Cancer Program in Sweden: Introducing standardized care pathways in a decentralized system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap