The ACE gene I/D polymorphism is associated with higher mortality in men with hypertension and type 2 diabetes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)A35-A35
TidskriftDiabetologia
Volym44
UtgåvaSuppl. 1
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Citera det här