The activity patterns of older adults: A cross-sectional study in six European countries

Joos Droogleever Fortuijn, Marieke van der Meer, Vanessa Burholt, Dieter Ferring, Sabrina Quattrini, Ingalill Rahm Hallberg, Germain Weber, G. Clare Wenger

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The activity patterns of older adults: A cross-sectional study in six European countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap