The Aftermath of Sovereign Debt Crises: A Narrative Approach

Rui Esteves, Seán Kenny, Jason Lennard

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

153 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Aftermath of Sovereign Debt Crises: A Narrative Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi