The age-related effect on cognitive performance in cognitively healthy elderly is mainly caused by underlying AD pathology or cerebrovascular lesions: implications for cutoffs regarding cognitive impairment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The age-related effect on cognitive performance in cognitively healthy elderly is mainly caused by underlying AD pathology or cerebrovascular lesions: implications for cutoffs regarding cognitive impairment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap