The Applicability of Geoelectrical Methods in Pre-Investigation for Construction in Rock

Berit Ensted Danielsen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

658 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Applicability of Geoelectrical Methods in Pre-Investigation for Construction in Rock”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences