The art of bouncing back: Patient perspective on cancer rehabilitation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

641 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The art of bouncing back: Patient perspective on cancer rehabilitation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap