The Art of Listening

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråkengelska
TidskriftEthnologia Scandinavica
Volym49
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Reviewed work(s): Kompetensen att lyssna. (by Georg Drakos & Helena
Bani-Shoraka (eds.).)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Citera det här