The arts of home-making: A postmigration perspective on film and visual art in Sweden and Denmark

Philip Dodds, Kristina Grünenberg

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The arts of home-making: A postmigration perspective on film and visual art in Sweden and Denmark”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap