The association between antibody levels before and after 7-valent pneumococcal conjugate vaccine immunization and subsequent pneumococcal infection in chronic arthritis patients.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

216 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The aim of present study is to inverstigate the association between antibody levels after vaccination with 7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) and subsequent serious pneumococcal infections in rheumatoid arthritis (RA) and spondylarthropathy (SpA) patients.
Originalspråkengelska
Artikelnummer124
TidskriftArthritis Research and Therapy
Volym17
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The association between antibody levels before and after 7-valent pneumococcal conjugate vaccine immunization and subsequent pneumococcal infection in chronic arthritis patients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här