The association between antibody levels before and after 7-valent pneumococcal conjugate vaccine immunization and subsequent pneumococcal infection in chronic arthritis patients.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

220 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The association between antibody levels before and after 7-valent pneumococcal conjugate vaccine immunization and subsequent pneumococcal infection in chronic arthritis patients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology