The Association between Carbohydrate-Rich Foods and Risk of Cardiovascular Disease Is Not Modified by Genetic Susceptibility to Dyslipidemia as Determined by 80 Validated Variants.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
135 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

It is still unclear whether carbohydrate consumption is associated with cardiovascular disease (CVD) risk. Genetic susceptibility might modify the associations between dietary intakes and disease risk.
Originalspråkengelska
Artikelnummere0126104
TidskriftPLoS ONE
Volym10
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära
  • Endokrinologi och diabetes
  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Association between Carbohydrate-Rich Foods and Risk of Cardiovascular Disease Is Not Modified by Genetic Susceptibility to Dyslipidemia as Determined by 80 Validated Variants.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här