The association between early-life relative telomere length and childhood neurodevelopment

Marina Oktapodas Feiler, Deven Patel, Huiqi Li, Philip J. Meacham, Gene E. Watson, Conrad Shamlaye, Alison Yeates, Karin Broberg, Edwin van Wijngaarden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The association between early-life relative telomere length and childhood neurodevelopment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar