The association between serum estradiol levels and sperm DNA integrity

Viktor Lu, Oscar Svensjö, Jonatan Axelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The association between serum estradiol levels and sperm DNA integrity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology