The association of mobility disability and weight status with risk of disability pension: A prospective cohort study

Mattias Norrbäck, Jeroen de Munter, Per Tynelius, Gerd Ahlström, Finn Rasmussen

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  2 Citeringar (SciVal)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”The association of mobility disability and weight status with risk of disability pension: A prospective cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap