The “Atlantis Forest hypothesis” does not explain Atlantic Forest phylogeography

Fabio Raposo do Amaral, Scott V. Edwards, Marcio R. Pie, W Bryan Jennings, Maria Svensson-Coelho, Fernando M d’Horta, C Jonathan Schmitt, Marcos Maldonado-Coelho

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

13 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)E2097-E2098
TidskriftProceedings of the National Academy of Sciences
Volym113
Utgåva15
DOI
StatusPublished - 2016
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Citera det här