The Axiomatic-Deductive Ideal in Early Modern Thinking: A Cognitive History of Human Rationality

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Axiomatic-Deductive Ideal in Early Modern Thinking: A Cognitive History of Human Rationality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora