The balance between under- and over-immunosuppression after heart transplantation with emphasis on acute cellular rejection and chronic kidney disease. Experiences from Skåne University Hospital in Lund 1988-2010

Carl Söderlund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

340 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning


Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Rådegran, Göran, handledare
  • Nilsson, Johan, handledare
Tilldelningsdatum2017 nov. 17
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-523-9
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-11-17
Time: 13:15
Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund
External reviewer(s)
Name: Eisen, Howard J.
Title: professor
Affiliation: Drexel University College of Medicine, Philadelphia, PA, USA
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:140

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • heart transplantation
  • immunosuppression
  • acute cellular rejection
  • chronic kidney disease
  • generic

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The balance between under- and over-immunosuppression after heart transplantation with emphasis on acute cellular rejection and chronic kidney disease. Experiences from Skåne University Hospital in Lund 1988-2010”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här