The balance between under- and over-immunosuppression after heart transplantation with emphasis on acute cellular rejection and chronic kidney disease. Experiences from Skåne University Hospital in Lund 1988-2010

Carl Söderlund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

351 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The balance between under- and over-immunosuppression after heart transplantation with emphasis on acute cellular rejection and chronic kidney disease. Experiences from Skåne University Hospital in Lund 1988-2010”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap