The basic helix-loop-helix transcription factor TAL1/SCL inhibits the expression of the p16INK4A and pTalpha genes.

Anders Hansson, Christina Manetopoulos, Jan-Ingvar Jönsson, Håkan Axelson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1073-1081
TidskriftBiochemical and Biophysical Research Communications
Volym312
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här