The Beginnings of Modern Belarus: Identity, Nation, and Politics in a European Borderland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)115-127
Antal sidor13
TidskriftThe Journal of Belarusian Studies
Volym7
Utgåva3
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här