The benefits that (only) capital can see? Resource access and degradation in industrial carbon forestry, lessons from the CDM in Uganda

Karin Edstedt, Wim Carton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The benefits that (only) capital can see? Resource access and degradation in industrial carbon forestry, lessons from the CDM in Uganda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap