The Best Leading Role for Maintaining Normal β-cell Function Goes to MafA and Voltage-gated Calcium Channel Subunit γ4

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat