Humlesugan och skottskogen – en jämförelse mellan Lolland och Skåne

Arne Thell, Per-Erik Persson, Urban Emanuelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

67 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

När skottskogsbruket/stubbskottsängsbruket upphörde i början av 1800-talet försvann även landskapet som humlesugan, Betonica officinalis L., var anpassad till. Från att ha varit allmän på sydvästra Lolland och i västra Mellanskåne blev den mycket sällsynt inom dessa kärnområden i humlesugans tidigare utbred- ning i Skandinavien. Ändå lyckades den överleva på sju lokaler. För att bevara dessa krävs målmedvetna räddningsprojekt med omfattande och långsiktig landskapsvård. Med hjälp av gamla kartor, herbarier och litteratur identifierades 44 historiska lokaler, 16 på Lolland och 28 i Skåne, samtliga i områden där det tidi- gare bedrivits skottskogsbruk/stubbskottsängsbruk.
Bidragets översatta titel The betony and the coppice – a comparison between Lolland and Skåne
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)5–30
TidskriftBotaniska Notiser: utgivna av Lunds botaniska förening (2001-)
Volym155
Utgåva1
StatusPublished - 2022 feb. 11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Humlesugan och skottskogen – en jämförelse mellan Lolland och Skåne”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här