The better management of patients with osteoarthritis program: Outcomes after evidence-based education and exercise delivered nationwide in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The better management of patients with osteoarthritis program: Outcomes after evidence-based education and exercise delivered nationwide in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap