‘The big crossroad’: Parenting, risk and educational transitions in Singapore

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”‘The big crossroad’: Parenting, risk and educational transitions in Singapore”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences