The Biology of the Nuclear Envelope and Its Implications in Cancer Biology

Maria Alvarado Kristensson, Catalina Ana Rossello Castillo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Biology of the Nuclear Envelope and Its Implications in Cancer Biology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap