The Body Voyage as Visual Representation and Art Performance

Jan-Eric Olsén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Body Voyage as Visual Representation and Art Performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora