The C-terminal Peptide of Chondroadherin Modulates Cellular Activity by Selectively Binding to Heparan Sulfate Chains

Lisbet Haglund, Viveka Tillgren, Patrik Önnerfjord, Dick Heinegård

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)
160 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat