"The Cambridge History of Christianity. Vol. 6, Reform and Expansion 1500–1660" (2007), red. R. Po-Chia Hsia & "The Cambridge History of Christianity. Vol. 7, Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660–1815" (2006), red. Stewart J. Brown & Timothy Tackett

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)217-220
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym110
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
The Cambridge History of Christianity. Vol. 6, Reform and Expansion 1500–1660 (by R. Po-Chia Hsia (Ed.))
The Cambridge History of Christianity. Vol. 7, Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660–1815 (by Stewart J. Brown & Timothy Tackett (Eds.))

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här