The case for protoconcepts : Why concepts, language, and protolanguage all need protoconcepts

Joel Parthemore

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

306 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The case for protoconcepts : Why concepts, language, and protolanguage all need protoconcepts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap