The Central Role of Bcl-3 in Atopic Dermatitis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Sammanfattning

Cytokines and hormones are essential mediators in the regulation of antimicrobial peptide and protein (AMP) levels during host defense responses. In this issue, Buchau et al. identify and characterize B-cell leukemia-3 as an important modulator of AMP expression during the innate immune response in keratinocytes as well as in the chronic inflammatory skin disorder atopic dermatitis.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2088-2090
TidskriftJournal of Investigative Dermatology
Volym129
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Central Role of Bcl-3 in Atopic Dermatitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här