The challenge of assessing the psychosocial working environment: why some self-reports should not be interpreted as environmental exposures

Roger Persson, Jesper Kristiansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

9 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)932-933
TidskriftOccupational and Environmental Medicine
Volym69
Utgåva12
DOI
StatusPublished - 2012
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Citera det här