'The challenge to take charge of life with long-term illness': nurses' experiences of supporting patients' learning with the didactic model.

Susanne Andersson, Rune Svanström, Kristina Ek, Helena Rosén, Mia Berglund

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Sammanfattning

  The aim of this implementation study is to describe nurses' experiences of supporting patient learning using the model called 'The challenge to take charge of life with long-term illness'.
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)3409-3416
  TidskriftJournal of Clinical Nursing
  Volym24
  Nummer23-24
  DOI
  StatusPublished - 2015

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”'The challenge to take charge of life with long-term illness': nurses' experiences of supporting patients' learning with the didactic model.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här