The change of longitudinal relaxation rate in oxygen enhanced pulmonary MRI depends on age and BMI but not diffusing capacity of carbon monoxide in healthy never-smokers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The change of longitudinal relaxation rate in oxygen enhanced pulmonary MRI depends on age and BMI but not diffusing capacity of carbon monoxide in healthy never-smokers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap