The change that never happened: the story of oblique subjects

Johanna Barddal, Thorhallur Eythorsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)
200 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The change that never happened: the story of oblique subjects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap