The changing nature of teaching future IS professionals in the era of generative AI

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)415-422
Antal sidor8
TidskriftJournal of Information Technology Case and Application Research
Volym25
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2023

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Citera det här